Shop Products

Corpus Supremum

Licenced Naturopath & Healthcare Supplements

Adres:
Wola Zbrożkowa 73

95-015 Wola Zbrożkowa 

woj. łódzkie

 

ul. Piotrkowska 3

90-406 Łódź

Godziny Otwarcia 

Poniedziałek - Sobota

wg indywidualnego harmonogramu ustalonego z klientem

Administrator serwisu 8cu8.eu nie wyraża zgody na udostępnianie oraz kopiowanie materiału zawartego na niniejszej stronie. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Logo i znak graficzny Corpus Supremum jest wyłączną własnością właściciela Corpus Supremum.

 

WAŻNE INFORMACJE:

1. Poradnia Naturopatii Corpus Supremum Magdalena Serafin NIP 6111034525

2. Płatności za wizyty odbywają się na konto bankowe. Nr konta: 41109027050000000151552980

3. Faktury wystawiane są na wyraźne życzenie klienta, zatem przy rejestracji wizyty, proszę zaznaczyć chęć otrzymania faktury.

The administrator and owner of the 8cu8.eu website does not consent to the sharing and copying of the material contained on this website. All copyrights reserved. The Corpus Supremum logo and graphics are the sole property of the owner of Corpus Supremum.

The following cookies load by default:

Strictly necessary cookies
These cookies are essential for visitors to be able to browse the website and use its features. None of this information can be used to identify visitors as all data is anonymized.

Site session
Purpose: To remember different visitor preferences on the website.
Duration: For duration of browser session.

Preferred language
Purpose: To be able to provide the website in the visitor's preferred language (if the website contains multiple languages).
Duration: 1 year.

Currency
Purpose: To be able to show prices in the currency matching the visitor's preferences.
Duration: 30 days.

Google Recaptcha
Purpose: To be able to validate whether the visitor is human and to limit the amount of spam from contact forms.
Duration: 1 year.
Provider: Google.


Third-party cookies
These cookies collect information about how visitors use the website, like which pages they've visited and which links they've clicked on. None of this information can be used to identify visitors as all data is anonymized.

ga
Purpose: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
Duration: 1 year.
Provider: Google.

gid
Purpose: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
Duration: 24 hours.
Provider: Google.

gat
Purpose: Used by Google Analytics to throttle request rate.
Duration: 1 year.
Provider: Google.

We also integrate with social platforms on this site that allow you to connect with your social network in various ways. Social media integration will set cookies through the website which may be used to enhance your profile on social media sites or contribute to the data they hold for various purposes outlined in their respective privacy policies.