NOTA PRAWNA

Wszelkie problemy ze zdrowiem należy bezwzględnie konsultować u lekarza specjalisty. Naturoterapeuci i Konsultant terapii detoksykacyjnej zajmują się opracowaniem mapy toksyn obciążających organizm i wykryciem ognisk zakaźnych przy użyciu Aparatu Salvia oraz innych dostępnych urządzeń. Naturoterapeuta nie zastępuje lekarza i jego profesjonalizmu.
PreparatyJoalis, Marion,  FitLine oraz inne przez nas polecane i dostępne w naszym sklepie internetowym oraz w sprzedaży bezpośredniej, to suplementy diety dobierane indywidualnie przez konsultanta detoksykacyjnego lub naturoterapeutę. Efekty ich spożywania przez osoby trzecie mogą się różnić od tych, które są wskazane i przewidziane dla skonsultowanej osoby.

Suplementy diety Joalis, Marion, FitLine,  i inne przez nas polecane i dostępne w naszym sklepie internetowym oraz w sprzedaży bezpośredniej, nie są lekami i nie zastępują środków zaordynowanych przez lekarza. Nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania chorobom.

Strona internetowa www.8cs8.eu oraz zawarte na niej treści mają charakter informacyjny i nie należy traktować jej jako specjalistycznej poradni medycznej zajmującej się diagnozowaniem i leczeniem. Udostępnione materiały nie zastępują tradycyjnej wiedzy i specjalistycznych badań medycznych.
Zastosowanie terapii oczyszczania organizmu nie ma wpływu na dotychczasowy sposób leczenia przez lekarza prowadzącego. Nie można samowolnie zmieniać, ani korygować tego leczenia.
Wszelkie podejmowane zmiany należy bezzwłocznie konsultować u lekarza, który jest gwarantem skutecznego leczenia, a użytkownik strony www.8cs8.eu nie powinien lekceważyć znaczenia porad u lekarzy specjalistów.
Twórcy materiałów, jak również podmioty mające autorskie prawa majątkowe do materiału umieszczonego na stronie www.8cs8.eu oświadczają, że:
umieszczone w materiale informacje na temat metody oczyszczania organizmu oraz suplementów diety nie stanowią ich reklamy czy rekomendacji;
nie jest ich intencją danie gwarancji przydatności treści materiałów do indywidualnie określonego celu lub zastosowania;
nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące wynikiem lub konsekwencją korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na temat suplementów;
użytkownik zawsze działa na własną odpowiedzialność i w jego interesie jest konsultacja medyczna z lekarzem prowadzącym, do czego  zachęcamy, podkreślając, że nie należy kierować się wyłącznie informacjami uzyskanymi za pośrednictwem strony www.8cs8.eu.
Nie jesteśmy lekarzami i nie wystawiamy opinii i diagnoz lekarskich. Wyniki testów nie są diagnozami w rozumieniu medycyny akademickiej.
Aparatura do metody dr Voll'a w tym aparat Salvia nie są aparaturą medyczną w rozumieniu medycyny akademickiej.
Nasze pomiary powinny być traktowane jako uzupełnienie medycyny klinicznej, nie zaś jako coś, co ma ją zastąpić.
Zajmujemy się medycyną niekonwencjonalną, która potrafi skutecznie określić przyczynę dolegliwości, zwłaszcza przewlekłych stanów chorobowych, bardzo często trudnych do wykrycia metodami medycyny klasycznej.
Naturopata, terapeuta na terenie UE działa zgodnie z wytycznymi rezolucji 1206 rady Europy.
Materiały i informacje dostępne na stronie www.8cs8.eu nie mają charakteru konsultacyjnego, służą jedynie celom informacyjnym i edukacyjnym i nie mogą zastępować diagnozy lekarza.
Metody oraz proponowane sposoby aby pomóc własnemu zdrowiu należy traktować w kategoriach własnego rozwijania zainteresowań prozdrowotnych, własnego  wyboru co do sposobu pomocy samemu sobie i być w lepszym zdrowiu.
Oferowane  pomiary  i odnowa dla zdrowia przez Magdalenę Serafin i Jacka Krzymińskiego  nie stanowią zabiegów medycznych - są to terapie komplementarne (holistyczne). Ich celem jest profilaktyka oraz wspieranie organizmu w powrocie do zdrowia, nie są leczeniem w rozumieniu medycyny akademickiej. Przed podjęciem terapii komplementarnej zalecamy skonsultowanie swojego stanu zdrowia ze swoim lekarzem medycyny. 
Nie można ich wykorzystywać do bezpośredniego stosowania lub samodzielnego leczenia. Leczenie zawsze należy konsultować z lekarzem medycyny. Podczas stosowania naturoterapii zalecamy skonsultowanie się ze swoim lekarzem prowadzącym w celu oceny i ewentualnej diagnostyki stanu zdrowia.
Klient dobrowolnie podając informacje dotyczące swojego stanu zdrowia odpowiada za ich zgodność ze stanem faktycznym.
Magdalena Serafin i Jacek Krzymiński nie ponoszą odpowiedzialności za udzielenie informacji, która jest tylko interpretacją  teoretyczną  i  jest oparta głównie o osobiste przekonania i własne teorie.
Korzystając z naszego materiału informacyjnego zamieszczonego na stronie www.8cs8.eu, każdy użytkownik strony www.8cs8.eu oświadcza, że zapoznał się z niniejszą Notą Prawną i jest świadomy jej prawnego znaczenia.
Rejestrując się na wizytę każdy użytkownik strony www.8cs8.eu oświadcza, że zapoznał się z niniejszą Notą Prawną i jest świadomy jej prawnego znaczenia.